Logo
Logo

Bli medlem i Skolor och folklig tradition 2021

Skolor och folklig tradition har inte skrivit någon presentation ännu.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Folk You. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Folk You.

Bli även medlem i en avdelning

Välj vilken avdelning du vill bli medlem i eller välj “Huvudförening” för att gå med i den här föreningen.