Bli medlem i SKFYE 2020

SkåneFolk Youth Ensemble är en förening som bedriver verksamhet inom folkmusik och dans för unga mellan 14 och 25 år. Föreningen anordnar läger, kurser och träffar av olika slag.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Folk You. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Folk You.