Bli medlem i Folk You Folket 2019

Folk Yous största medlemsförening. Förenklar för barn och unga att medverka på festivaler, konserter och andra sammankomster genom att ordna med sammanhang, gratis boenden och mat. Stöttar barn och unga i deras utövande inom folk, världsmusik och dans genom bidraget ”Ung och Pank?” och kompisförmedling

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Folk You. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Folk You.