Bli medlem i Folk You Folket 2017

Föreningen arrangerar efterfester, spelkvällar och träffar där unga möts för att spela, dansa och dela med sig om sina känslor och tankar kring folkmusiken som genre.

Vi utgår ifrån Malmö men arrangerar evenemang runt i hela landet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2017. Du ansluts också till Folk You. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Folk You.