Logo
Logo

Bli medlem i Ethno Experience 2024

Ethno Experience är en ideell förening vars syfte är att stötta musiklägret Ethno Swedens arbete med att främja kulturella möten mellan unga. Genom att bli medlem blir du en viktig del i Ethnos fortlevnad och utveckling. Tack för ditt stöd!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Folk You. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Folk You.